Taverna del Foment

Fa pocs dies  es va inaugurar la Taverna d’El Foment, a la plaça dels Mercaders on ja hi tenen l’Escola i just davant per davant del nostre local. Es tracta d’un projecte culinari que basara la seva oferta en productes d’origen català. Alhora, la terrassa del davant també servirà per celebrar-hi activitats culturals.
La Taverna forma part d’un projecte global basat en la promoció de la cultura, la llengua, la història i la gastronomia catalanes, les quatre potes d’El Foment.
Ens satisfà enormement compartir espai amb aquest projecte, ambiciós i de país, i per tant t’animem a donar-li suport: ves-hi a fer el toc, pren unes tapes, sopa-hi amb els amics…
Més endavant al voltant de la plaça Mercaders i per completar el projecte s’obrirà també el Centre d’El Foment i la Fonda d’El Foment. Estigues molt atent.