Impulsar una “Llista Cívica”?

Posicionament de l’Assemblea Territorial de Girona

En compliment del Full de Ruta 2023-24 restem a l’espera de decidir, mitjançant una consulta als socis, la ratificació a la proposta d’impulsar des de la mateixa ANC una llista cívica per concórrer a les properes eleccions al Parlament de Catalunya.

La discussió que necessàriament se’n deriva introdueix una forta tensió interna. No en va, es tracta d’una decisió cabdal, les conseqüències de la qual marcaran el futur immediat de l’entitat i el seu suport social i ciutadà.

Els socis de l’AT de Girona, reunits en assemblea, entenem que l’acceptació de la proposta comportaria de facto l’anul·lació d’alguns dels trets característics i fundacionals de l’entitat: la seva voluntat d’ésser plural i el compromís de no participar en eleccions polítiques, amb candidatura pròpia ni integrant-se en cap candidatura de partit polític, coalició electoral o grup d’electors.

Des del seu naixement i fins avui, l’ANC ha representat una casa oberta i inclusiva per a totes les diferents sensibilitats independentistes. Entre els seus socis hi ha militants de totes les formacions sobiranistes i moltes altres persones no enquadrades en cap d’elles. Aquesta  transversalitat forma part de l’ADN i de la força i capacitat de mobilització de l’entitat.

Defensem que a l’ANC, al costat de milers d’independents, hi han de continuar tenint cabuda militants d’Esquerra, de Junts, de la Cup… i evidentment persones impulsores i promotores d’un nou espai que anomenem Llista Cívica. Però pensem que, en cap cas, l’ANC ha de prendre partit per una opció electoral concreta, tret que pretengui abandonar el seu caràcter plural i reconvertir una gran entitat de la societat civil en una plataforma electoral. Aquest gir de guió, pot qüestionar la mateixa continuïtat de l’eina que ha protagonitzat les  manifestacions i mobilitzacions reivindicatives i pacífiques més grans que s’han viscut a Europa i al món els darrers anys.

En tot cas, les persones que a dia d’avui conformem l’ANC no vam comprometre’ns amb una plataforma electoral, sinó amb una entitat no partidista i plural que rebutja explícitament participar en  conteses electorals.

No pretenem fer cap mena de valoració ni a favor ni en contra d’impulsar una llista cívica com a nova plataforma electoral independentista.  Som conscients que, davant la forta abstenció electoral, hi ha sectors de l’independentisme que en veuen la necessitat i reivindiquen la creació d’aquest espai.  Alguns dels mateixos signants d’aquest posicionament en comparteixen l’oportunitat. Simplement defensem que les persones que legítimament vulguin impulsar  aquest nou espai no ho facin ni en nom de l’ANC ni reconvertint l’entitat en una opció electoral, sinó que ho facin de manera ben lliure i independent.

Volem una ANC diversa, forta i plural, capaç d’establir les màximes complicitats amb tots els agents implicats en la lluita per l’alliberament nacional i de sumar totes les  necessàries i diferents sensibilitats per reprendre amb noves forces la lluita des del moviment civil independentista.

És únicament pels motius que acabem d’exposar, que ens posicionem manifestament en contra de ratificar la proposta d’impulsar des de l’ANC una llista cívica per concórrer a les properes eleccions al Parlament de Catalunya.

Per acord de l’assemblea de socis celebrada el passat dijous 14 de desembre i amb l’objectiu d’enriquir i de participar al necessari debat que ha de precedir la consulta, fem públic el nostre posicionament.

Girona, desembre de 2023