III Consell d’Assemblees Territorials, Sectorials i Exteriors de l’ANC (CTSE)

 

CTSE_Terrassa_Snapseed

L’assemblea territorial de Girona ciutat va participar al III CTSE que es va celebrar a Terrassa el dia 21 de Novembre de 2015.

A continuació us en detallem els resultats

BLOC 1.  Augment de la Majoria Social

 • Penetrar en barris refractaris i sectors específics poc afins.
 • Combatre el missatge de la por dirigit a sectors sensibles.
 • Incrementar la presència dels joves.

 

Proposta de la Territorial de Girona

La comissió d’estratègia i noves accions dissenyarà projectes adaptant-los al territori. Esperem la vostra implicació i col·laboració

 

BLOC 2. Treball Procés Constituent

 • Estimular la participació ciutadana en el Procés Constituent , i generar il·lusió col·lectiva per l’Estat Independent que volem.
 • Orientar la participació en el debat de la Constitució cap als valors de la República catalana.
 • Combatre i reaccionar contra les probables accions i maniobres del bloqueig espanyol

 

Proposta de la Territorial de Girona

Col·laborarem a tirar–lo endavant incentivant la participació amb assessorament d’experts

 

BLOC 3. Objectius relacionals Secretariat Nacional i Assemblees Territorials/Sectorials/Exteriors

 • Fomentar la participació de les bases.
 • Millorar la comunicació entre SN, AT, AS, AE.
 • Millorar la planificació d’accions

 

Proposta de la Territorial de Girona

Donarem visibilitat als 3 representants nostres al SN, promourem la seva presència en xerrades per explicar-nos la tasca que es du a terme al SN

 

BLOC 4. El paper de L’ANC com actor polític.

 • Ser el garant del procés i vetllar pel seu correcte desenvolupament.
 • Suport als actes de sobirania.
 • Equip de Comunicació eficient.

 

Proposta de la Territorial de Girona

Tirarem endavant les accions que vinguin definides des d’ANC