Consell local x la República a Girona

El Consell Local x la República a Girona està en una fase molt avançada de creació i avui mateix ha començat la seva difusió a través de les xxss.

 El CLxR Girona s’està constituint a partir d’una petició feta a través de la Taula per la Independència de Girona, taula que aplega a totes les entitats i partits independentistes de Girona.

 Per això t’animem a:

 Seguir i adherir-te al canal de Telegram de difusió del Consell Local x la República a Girona https://t.me/CLxRGirona i també a la resta de xxss amb el nom d’usuari @ClxRGirona.

 Registrar-te (si encara no ho has fet) al Consell per la República https://dades.consellrepublica.cat/register

 Obtenir el teu carnet (digital o físic) d’Identitat Digital Republicana https://consellrepublica.cat/idrepublicana #LluitemIGuanyem #ConsellxLaRepública #AmbTuHoPodremTot