Assemblea ordinària socis ANC Girona

Aquest dimecres 27 d’abril, a les set del vespre, a la Casa de Cultura de Girona, primer pis, aula A, farem l’assemblea general ordinària de l’ANC a Girona. L’ordre del dia és el següent:

Ordre del dia:

1.      Obertura i benvinguda.

2.      Presentació i aprovació, si escau, de l’informe de gestió del Secretariat.

3.      Presentació i aprovació, si escau, de l’informe econòmic de l’exercici.

4.      Presentació de la modificació dels Estatuts i del Reglament de Règim Intern.

5.      Presentació de la convocatòria del procés electoral per escollir els membres del Secretariat.

6.      Torn obert de paraules

7.      Cloenda.