30G – Assemblea Anual Ordinària

Benvolgut/da,

En nom del Coordinador, Tavi Casellas, et faig arribar la convocatòria de l’Assemblea Anual Ordinària d’ANC Girona – Girona per la Independència.

Data: Dijous 30 de gener
Hora: 7 de la tarda (Registre d’entrada: de 2/4 de 7 a les 7h)
Lloc: Auditori Josep Irla. Seu de la Generalitat de Catalunya a Girona (plaça Pompeu Fabra, 1)

Ordre del dia

Obertura i benvinguda
Lectura i aprovació de l’acta anterior (veure aquest enllaç)
Presentació i aprovació, si s’escau, de l’informe de gestió i activitats del Secretariat
Presentació i aprovació, si s’escau, de l’informe econòmic de l’exercici
Comunicació de la proposta d’incrementar la representació de la R2 a l’AGO del proper mes de maig 2020
Presentació i aprovació, si s’escau, del Pla de treball 2020
Comunicació de les properes eleccions al SN i AT
Torn obert de paraules

Salut i República,

Nota: A l’Assemblea Anual Ordinària només hi poden participar els socis de ple dret que estan al corrent de pagament de les quotes.

Anna Ribas i Costa
Secretària ANC Girona
girona@assemblea.cat – @ANCGirona